Codi centre: 08043644

Convalidacions - FP

Amb caràcter general, s’aplica l’Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica.
En  cap cas no es poden convalidar parts de crèdits.
L’alumnat matriculat en un cicle formatiu que tingui aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari pot sol·licitar la convalidació d’un o més dels crèdits següents no relacionats amb les unitats de competència: formació i orientació laboral; relacions en l’equip de treball; relacions en l’àmbit de treball; administració, gestió i comercialització en la petita empresa; crèdits organitzats pel centre amb les hores de lliure disposició.

Les convalidacions de crèdits/UF/Mòduls s’han de sol·licitar a la secretaria del centre abans del dia 31 d'octubre .

Descarregar document per demanar la convalidació
Descarregar document informe de convalidació

 

Exempcions de la FCT

S'estableixen uns criteris per a  resoldre l'exempció, total o parcial, de la FCT per a l'alumnat que acrediti experiència laboral i/o experiència formativa. (es lliurarà còpia de la guia d'exempcions a través del tutor)

El termini previst per a la sol·licitud de les exempcions serà abans del 31 d’octubre.

Descarregar document per demanar l'exempció

.

Certificat Qualitat

Estació meteorològica

Associació Esportiva

Centre cardioprotegit

Segueix-nos !