Codi centre: 08043644

 

 FORA DE TERMINI

Dates clau:

Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat a l'hora d'obtenir la plaça. En la sol·licitud de preinscripció cal indicar si el centre escollit és un centre adscrit a l'escola de primària on s'han cursat els cursos anteriors. L'adscripció dels centres i els criteris de prioritat general serveixen per adjudicar una puntuació a cada sol·licitud i establir l'ordre d'accés a les places dels centres.

25 i 26 de març: presentació de la documentació

Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

Consulta tota la informació a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/