Codi centre: 08043644

Informació al portal preinscripcio.gencat.cat.

 
Alumnes nous al centre, matrícula provinent de la preinscripció
 

ESO - Matrícula del 13 al 17 de juliol.  Documentació matrícula ESO.

Batxillerat - Matrícula del 8 al 14 de juliol. Documentació matrícula Batxillerat.

Cicles Formatius - Matrícula de l'1 al 7 de setembre.

 

Alumnes de continuïtat al centre

ContinuÏtat a l'ESO: del 25 de juny al 1 de juliol de 2020

Continuïtat de batxillerat i dels cicles de formació professional: del 22 de juny al 3 de juliol.