Codi centre: 08043644

El centre posa a la vostra disposició el calendari lectiu vigent per al curs 2022/2023. Aquest calendari ofereix informació útil tal com durada del curs i trimestres, períodes d'exàmens, convocatòries per a proves extraordinàries, avaluacions, crèdits de síntesi i treballs de recerca, sortides i activitats principals, dies de lliure disposició...

(les dates a determinar s'actualitzaran en breu)

Calendari escolar curs 2022/2023

 

.

Certificat Qualitat

Estació meteorològica

Associació Esportiva

Centre cardioprotegit

Segueix-nos !