Codi centre: 08043644

Alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició a 09/07/2021

Podeu consultar la llista aquí.