Codi centre: 08043644

Horari d'obertura del centre: 8:00 hores.

Reunió acollida professorat nou: 9:00 hores (Aula polivalent). 

Horari d'atenció al públic (secretaria): a partir de les 10:00 hores.