Codi centre: 08043644

S'està treballant per tal que els processos es puguin dur a terme amb totes les garanties, i per adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals provocades per l'estat d'alarma arran del coronavirus. El departament informarà del nou calendari "tant aviat com sigui possible".