Codi centre: 08043644

L'Institut Carles Vallbona ha estat uns dels primers centres de Catalunya en obtenir la certificació UNE-EN ISO 9001:2015, després de la profunda renovació que d'aquesta norma es va fer durant l'any 2015.

Cal agrair i felicitar a tots els professors i personal d'administració i serveis per l'esforç, dedicació i compromís amb el centre.